Dầu lạc Trường Thịnh

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 130.000 đồng/lít

+ Ngày cập nhật: 8/6/2021

+ Lượt xem: 350 views

+ Mô tả: Dầu lạc Trường Thịnh Quy mô: - Sản lượng lạc vỏ khô: > 80 tấn/năm - Sản phẩm tinh dầu lạc: > 28. 000 lít/năm. Đóng chai 0,5 lít; 1 lít; 2 lít/chai nhựa. Hạn sử dụng 06 tháng kể từ ngày đóng chai. - Giá bán: 130.000 đồng/lít views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: