Chè xanh Phú Lâm nõn

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 400.000 đồng/1 kg

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 419 views

+ Mô tả: Chè xanh Phú Lâm nõn * Quy mô: - Sản lượng chè tươi: > 10.000 kg/năm. - Sản lượng chè khô: > 2.000 kg/năm. - Sản phẩm đóng gói: 100g, 200g, 5.00g /túi; loại 100g, 200g (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 400.000 đồng/1 kg. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: