Cảm ơn bạn đã bình chọn 2 sao cho sản phẩm Chè xanh Phú Lâm nõn * Quy mô: - Sản lượng chè tươi: > 10.000 kg/năm. - Sản lượng chè khô: > 2.000 kg/năm. - Sản phẩm đóng gói: 100g, 200g, 5.00g /túi; loại 100g, 200g (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 400.000 đồng/1 kg.

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: