Bưởi Sáu ba

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 12.000 đồng/quả

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 356 views

+ Mô tả: Bưởi Sáu ba * Quy mô: Vùng nguyên liệu > 13 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP - Sản lượng bưởi: > 60.000 quả/năm - Sản phẩm: Bưởi quả tươi đóng hộp caton 5 kg, 10 kg, 20 kg. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày đóng hộp. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: