Cảm ơn bạn đã bình chọn 2 sao cho sản phẩm Bưởi Sáu ba * Quy mô: Vùng nguyên liệu > 13 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP - Sản lượng bưởi: > 60.000 quả/năm - Sản phẩm: Bưởi quả tươi đóng hộp caton 5 kg, 10 kg, 20 kg. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày đóng hộp.

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: