Thịt trâu Hùng Mỹ

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 300.000 đồng/kg

+ Ngày cập nhật: 8/6/2021

+ Lượt xem: 291 views

+ Mô tả: Thịt trâu Hùng Mỹ * Quy mô: + Trâu thương phẩm chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học (vỗ béo): 250 con/năm + Sản lượng thịt: >30.000 kg/năm + Sản phẩm thịt tươi đóng gói: 0,5kg, 1 kg, 2 kg. Hạn sử dụng 05 ngày trong ngăn mát, 30 ngày trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói. + Giá bán: 300.000 đồng/kg views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: