Chè xanh Ngọc Thúy nõn

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 450.000 đồng/1 kg

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 392 views

+ Mô tả: Chè xanh Ngọc Thúy nõn ** Quy mô: - Sản lượng chè tươi: > 20.000 kg/năm. - Sản lượng chè khô: > 4.000 kg/năm. - Sản phẩm đóng gói: 100g, 200g, 500g; loại 100g, 200g /túi (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 450.000 đồng/1 kg. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: