Trà Ngọc Thúy

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 500.000 đồng/1 kg

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 307 views

+ Mô tả: Trà Ngọc Thúy * Quy mô: - Sản lượng chè tươi: > 12.000 kg/năm. - Sản lượng chè khô: > 2.400 kg/năm. - Sản phẩm đóng gói: 10g,100g - 5.00g /túi (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 500.000 đồng/1 kg. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: