Lạc nhân Thổ Bình

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 70.000 đồng/kg

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 359 views

+ Mô tả: Lạc nhân Thổ Bình * Quy mô: + Sản lượng lạc nhân: 20 - 25tấn/năm + Sản phẩm đóng gói: 500g, 1 kg, 5 kg. Hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày đóng gói. + Giá bán: 70.000 đồng/kg views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: