Gạo đặc sản La Khai

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 20.000 đồng/kg

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 419 views

+ Mô tả: Gạo đặc sản La Khai * Quy mô: Vùng nguyên liệu lúa hữu cơ > 2 ha - Sản lượng: 8.000 kg/năm - Sản phẩm: 2 kg/túi. Hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày đóng gói. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: