Nấm sò tươi

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 30.000 đồng/kg

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 379 views

+ Mô tả: Nấm sò tươi * Quy mô: - Sản lượng: > 24 tấn/năm - Sản phẩm nấm sò tươi: 500g/túi. Hạn sử dụng 06 ngày kể từ ngày đóng gói. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: