Mật ong nhãn Bình Ca

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 180.000 đồng/lít

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 557 views

+ Mô tả: * Quy mô: - Sản lượng mật: > 150.000 lít/năm - Sản phẩm: 300ml, 500ml, 650ml, 750ml/chai. Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày đóng chai. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: