Cảm ơn bạn đã bình chọn 5 sao cho sản phẩm Cá Lăng nguyên con * Quy mô: 40 lồng cá, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang. - Sản lượng: > 5.000 kg/năm. - Sản phẩm: Cá Lăng tươi đóng túi. Thời hạn sử dụng 03 ngày trong ngăn mát, 06 tháng trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói.

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: