Cảm ơn bạn đã bình chọn 4 sao cho sản phẩm * Quy mô: Vùng nguyên liệu > 10 ha - Sản lượng: 8.000 kg/năm - Sản phẩm: Tinh bột sắn dây 500g/túi (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày đóng gói.

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: