Cảm ơn bạn đã bình chọn 3 sao cho sản phẩm Cá Lăng phi lê - Sản lượng: > 5.000 kg/năm. - Sản phẩm: Thịt cá Lăng tươi đóng túi loại 300g, 500g. Thời hạn sử dụng 03 ngày trong ngăn mát, 06 tháng trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 300.000 đồng/kg.gói.

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: