Bột sắn dây Thục Sơn SD

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 180.000 đồng/kg

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 358 views

+ Mô tả: * Quy mô: Vùng nguyên liệu > 10 ha - Sản lượng: 8.000 kg/năm - Sản phẩm: Tinh bột sắn dây 500g/túi (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày đóng gói. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: