Cá Lăng nguyên con

+ Đạt hạng:

+ Giá bán: 110.000 đồng/kg

+ Ngày cập nhật: 4/12/2021

+ Lượt xem: 381 views

+ Mô tả: Cá Lăng nguyên con * Quy mô: 40 lồng cá, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang. - Sản lượng: > 5.000 kg/năm. - Sản phẩm: Cá Lăng tươi đóng túi. Thời hạn sử dụng 03 ngày trong ngăn mát, 06 tháng trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói. views

+ Kết quả đánh giá sản phẩm: